Nastavni razred Splitskog matematičkog družtva poziva sve učitelje i nastavnike matematike na predavanje Doc. dr. sc. Tomislava Šikića, s naslovom

 “Verbalno nije frontalno”

 koje će se održati dana 3. ožujka 2011. godine (četvrtak) u 19 sati.

Predavanje će se održati u dvorani 22, Teslina 12, Split.

U uvodnom dijelu predavanja bit će dan kratak uvid u aktualne novine u nastavi matematike, s posebnim osvrtom na razlikovanje procesa razvijanje matematičkih kompetencija od kompetencija koje se njeguju matematikom.

U nastavnoj je praksi vrlo česta pojava nesikroniziranosti spomenutih dvaju procesa koja rezultira neuravnoteženošću učeničkih postignuća na  kognitivnom planu s obzirom na rutinu.

Stoga će se u nastavku predavanja kroz niz primjera pokušati sugerirati slušateljstvu kako verbaliziranjem problema od strane učenika i nastavnika povratiti narušenu ravnotežu.

U tim primjerima verbaliziranja matematičkog problema nastojat će se ostvariti  distanciranje od frontalne nastave i približavanje matematičkom modeliranju na najelementarnijoj razini.