SVE RADIONICE SE ODRŽAVAJU NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SPLITU, RUĐERA BOŠKOVIĆA 33 od 9:00 do 12:30
Datum 5. razred Učionica: 16 (treći kat) 6. razred Učionica: 17 (treći kat) 7. razred Učionica: 68 (treći kat) 8. razred Učionica:69 (treći kat)
16.3. Mentor: Olivera Bandić

Tema ili područje: Geometrija

Mentor: Martina Galić

Tema ili područje: Trokut

Mentor: Bože Markovina

Tema ili područje: Sukladnost i sličnost trokuta

Mentor: Sanja Nizić

Tema ili područje: Sličnost i Talesov poučak

23.3. Mentor: Filka Babić

Tema ili područje: Djeljivost

Mentor: Martina Galić

Tema ili područje: Četverokut

Mentor: Adela Buljac

Tema ili područje: Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, postotci

Mentor: Jadran Sušić-Jurić

Tema ili područje: Geometrijska tijela

6.4. Mentor: Milijana Bandić

Tema ili područje: Geometrija

Mentor: Mirela Novak

Tema ili područje: Linearne jednadžbe (problemski zadaci i diofantske)

Mentor: Sanja Nizić

Tema ili područje: Krug i kružnica. Tangenta

Mentor: Ana Ostojić

Tema ili područje: Primjena omjera i razmjera, diofantske

13.4. Mentor: Anela Prkić

Tema ili područje: Problemski zadaci

Mentor: Tea Stipetić

Tema ili područje: Kombinatorika

Mentor: Tea Stipetić

Tema ili područje: Kombinatorika

Mentor: Jadran Sušić-Jurić

Tema ili područje: Kombinatorika i vjerojatnost

20.4. Mentor: Nelica Mitov

Tema ili područje:  Jednadžbe i prebrojavanje

Mentor:  Bože Markovina

Tema ili područje: Metode rješavanja problema u geometriji

Mentor: Jadran Sušić-Jurić

Tema ili područje: Mnogokuti

Mentor: Martina Galić

Tema ili područje: Krug i kružnica

Datum 2., 3.  i  4. razred srednje škole, A varijanta Učionica: 37 (treći  kat) PMF Split, Ruđera Boškovića 33 od 9:00 do 12:30
16.3. Mentori: Andrijana Ćurković, Damir Vukičević

Tema ili područje:

Matematička indukcija, funkcijske jednadžbe, geometrija

23.3. Mentor: Tonći Crmarić, Andrijana Ćurković

Tema ili područje:

Geometrija, invarijante, kombinatorika

6.4. Mentor: Damir Vukićević, Andrijana Ćurković

Tema ili područje:

Polinomi, binomni poučak, realni i kompleksni brojevi, kombinatorika

13.4. Mentor: Andrijana Ćurković, Tonći Crmarić

Tema ili područje: po potrebi i odabiru učenika

20.4. Mentor: Damir Vukičević, Tonći Crmarić

Tema ili područje:  probno natjecanje