SMD Vas poziva na predavanje

doc.dr.sc. Zorana Vondračeka

s Matematičkog odjela Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom

“Transformacija Bernsteinovih funkcija”.

Predavanje će se održati u petak, 11.03.2011. u 11 sati u predavaonici 22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak_Vondracek.pdf