SMD Vas poziva na predavanje

doc.dr.sc. Sonje Štimac

s Matematičkog odjela Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom

“O Ingramovoj hipotezi”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 10.03.2011. u 18 sati u predavaonici 22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak_Stimac.pdf