Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Josipa Tambače
s Matematičkog odjela PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
“Matematičko modeliranje stentova“.
Predavanje će se održati u petak 17.02.2012. u 12 sati u predavaonici 22
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.